Firma PM PRODUCTION s.r.o. 

zajišťuje všechny služby ostrahy, úklidu, správy a reklamu 

formou "náhradního plnění" pro zaměstnavatele s více jak 25 zaměstnanci

dle ustanovení §81 zákona 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.


 Okruhy činnosti

 Náhradní plnění je povinný podíl za jednoho OZP zaměstnance, který můžete splnit odběrem služeb nebo zadáním zakázek ve výši 7 násobku průměrné měsíční mzdy za I.-III. čtvrtletí předcházejícího roku firmě, která zaměstnává více jak 50% OZP. Povinný podíl činí 4% z celkového průměrného počtu zaměstnanců se zaokrouhlením na dvě desetinná místa.

Výše odvodu státu za 1 OZP, kterého firmy s více jak 25 zaměstnanci nezaměstnají činí 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy  za I.-III. čtvrtletí  předcházejícího roku. Takto můžete ušetřit ve svém finančním rozpočtu tuto částku.