Společnost PM PRODUCTION  s.r.o. vznikla dne 7.10.2005 v Českých Budějovicích jako poskytovatel kompletního servisu velkým akciovým společnostem (např. SKANSKA a.s., Nemocnice, lázně  a další), kterým zajišťovala výrobu reklamy a tiskovin. Později začala působit v oblasti prodeje komplexních bezpečnostních a úklidových služeb, prodeje úklidových a hygienických prostředků a dalšího rozvoje reklamní činnosti. Do současné doby stále podporuje a spolupracuje s domovy důchodců a vytvořila na desítky nových pracovních příležitostí  pro občany s OZP s působností po celé ČR. Dne 1.2.2007 se sídlo společnosti přestěhovalo z organizačních důvodů do Písku.
Naše myšlenka a její realizace vycházela z ověřené praxe, že řada subjektů i v minulosti využívala úspěšně pro vrátenskou a strážní službu, nebo pro práce v recepcích právě zaměstnance, kterým lehké zdravotní omezení neumožňovalo vykonávat původní profesi a přitom jejich pracovní omezení dává záruku plnohodnotného výkonu požadovaných služeb. Zaměstnáváme fyzické osoby za účelem výkonu jejich práce pro klienta, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení.
Na základě dlouhodobých praktických zkušeností lze konstatovat, že s výjimkou realizace specifických úkolů, kde výkon práce vyžaduje dlouhodobě  těžší   fyzické nasazení, jsou naši zaměstnanci (pochopitelně vybraní s přihlédnutím k jejich omezením a možnostem v návaznosti na požadavky klienta) naprosto standardně schopni zabezpečovat úkoly vyplývající z potřeb klienta.  V letech 2010 – 2013 přibyly v portfoliu firmy další činnosti, které souvisí se zdravím a péčí o zdraví. Firma PM PRODUCTION s.r.o. poskytuje služby pro rodinu a domácnost, pro osobní hygienu, pořádá kurzy, školení včetně lektorské činnosti a poradenské činnosti v rámci zabezpečovacích systémů a v neposlední řadě také masérské a rekondiční služby.

Veškeré obchodní činnosti jsou poskytovány zákazníkovi formou tzv. náhradního plnění, protože vytváříme cca 95% pracovních příležitostí pro osoby zdravotně znevýhodněné (OZP).