Historie společnosti

Společnost PM PRODUCTION s.r.o. vznikla dne 7. 10. 2005 v Českých Budějovicích jako poskytovatel kompletního servisu velkým akciovým společnostem (např. SKANSKA a.s., Nemocnice, lázně a další), kterým zajišťovala výrobu reklamy a tiskovin.
Později začala působit v oblasti prodeje komplexních bezpečnostních a úklidových služeb, prodeje úklidových a hygienických prostředků a dalšího rozvoje reklamní činnosti. Do současné doby stále podporuje a spolupracuje s domovy důchodců a vytvořila na desítky nových pracovních příležitostí pro občany s OZP s působností po celé ČR.
Dne 1. 2. 2007 se sídlo společnosti přestěhovalo z organizačních důvodů do Písku.
Naše myšlenka a její realizace vycházela z ověřené praxe, že řada subjektů i v minulosti využívala úspěšně pro vrátenskou a strážní službu, nebo pro práce v recepcích právě zaměstnance, kterým lehké zdravotní omezení neumožňovalo vykonávat původní profesi a přitom jejich pracovní omezení dává záruku plnohodnotného výkonu požadovaných služeb.
Zaměstnáváme fyzické osoby za účelem výkonu jejich práce pro klienta, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení. Na základě dlouhodobých praktických zkušeností lze konstatovat, že s výjimkou realizace specifických úkolů, kde výkon práce vyžaduje dlouhodobě těžší fyzické nasazení, jsou naši zaměstnanci (pochopitelně vybraní s přihlédnutím k jejich omezením a možnostem v návaznosti na požadavky klienta) naprosto standardně schopni zabezpečovat úkoly vyplývající z potřeb klienta.
V letech 2010 – 2013 přibyly v portfoliu firmy další činnosti, které souvisí se zdravím a péčí o zdraví. Firma PM PRODUCTION s.r.o. poskytuje služby pro rodinu a domácnost, pro osobní hygienu, pořádá kurzy, školení včetně lektorské činnosti a poradenské činnosti v rámci zabezpečovacích systémů a v neposlední řadě také masérské a rekondiční služby.

Veškeré obchodní činnosti jsou poskytovány zákazníkovi formou tzv. náhradního plnění, protože vytváříme cca 95% pracovních příležitostí pro osoby zdravotně znevýhodněné (OZP).

Naše služby

Firma PM PRODUCTION s.r.o. zajišťuje všechny služby ostrahy, úklidu, správy a reklamu formou "náhradního plnění" pro zaměstnavatele s více jak 25 zaměstnanci dle ustanovení §81 zákona 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.

Okruhy činnosti:

Fyzická ostraha objektů
Technická ostraha objektů
Pořádková služba
Úklidové služby
Správa a údržba nemovitostí
Reklamní činnost a marketing
Masáže a zábaly

Náhradní plnění
je povinný podíl za jednoho OZP zaměstnance, který můžete splnit odběrem služeb nebo zadáním zakázek ve výši 7 násobku průměrné měsíční mzdy za I.-III. čtvrtletí předcházejícího roku firmě, která zaměstnává více jak 50% OZP.

Povinný podíl činí 4% z celkového průměrného počtu zaměstnanců se zaokrouhlením na dvě desetinná místa.

Výše odvodu státu za 1 OZP, kterého firmy s více jak 25 zaměstnanci nezaměstnají, činí 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy za I.-III. čtvrtletí předcházejícího roku.

Takto můžete ušetřit ve svém finančním rozpočtu tuto částku.

Novela zákona č. 435/2004 Sb.

K možnému dodání výrobků či služeb a následnému započtení do náhradního plnění, slouží nová elektronická evidence. Informace o poskytnutém plnění bude do evidence vkládat dodavatel služeb, zboží nebo zakázek a to nejpozději do 30 dnů od zaplacení. Následně odešle informaci do systému MPSV, které požádá odběratele prostřednictvím e-mailu o potvrzení započtených služeb. Dodavatel zadává do evidence následující údaje:

1. identifikační údaje dodavatele a odběratele,

2. průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením za předchozí kalendářní rok pro účely výpočtu limitu stanoveného podle § 81 odst. 3 zákona o zaměstnanosti,

3. průměrné čtvrtletní přepočtené počty zaměstnanců v daném kalendářním roce pro účely zjištění splnění podmínky zaměstnávání 50 % osob se zdravotním postižením,

4. cenu dodaných výrobků, služeb či realizovaných zakázek bez DPH (jedná se o částku započitatelnou do náhradního plnění; dle zákona může být i nižší než hodnota na faktuře pokud se dodavatel s odběratelem dohodli např. na započítání nižší částky)

5. datum dodání výrobků, služeb nebo realizace zakázek,

6. číslo faktury, jímž byla vyúčtována dodávka výrobků, služeb nebo zakázek,

7. datum úhrady odebraných výrobků, služeb nebo realizovaných zakázek.

Od 1. 1. 2018 dochází ke snížení limitu dodavatele náhradního plnění z 36násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího roku za každou osobu se zdravotním postižením na 28 násobek.
PM PRODUCTION s.r.o. slogan

O společnosti

OBCHODNÍ JMÉNO A PRÁVNÍ FORMA:
PM PRODUCTION společnost s ručením omezeným

SÍDLO SPOLEČNOSTI, IČO, DIČ, BANKOVNÍ SPOJENÍ:
Dr. M. Horákové 1711, 397 01 Písek
IČO: 26095459
DIČ: CZ26095459
Číslo účtu: 198196511/0300, ČSOB pobočka Písek

JEDNATEL SPOLEČNOSTI:
Michal Walter
Jednatel jedná jménem společnosti samostatně. Jménem společnosti podepisuje jednatel tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě připojí svůj vlastnoruční podpis.

MAJITEL SPOLEČNOSTI:
Michal Walter, obchodní podíl 100%

ZÁKLADNÍ KAPITÁL!
200 000,- Kč

POJIŠTĚNÍ SPOLEČNOSTI:

• u České pojišťovny na částku 10 000 000,- Kč
• úrazové pojištění zaměstnanců do 5 000 000,- Kč
Společnost je pojištěna u České pojišťovny a.s., pro obecnou odpovědnost za škodu vzniklou jinému do 40 mil. Kč, pro odpovědnost za škodu způsobenou odcizením věcí ve střeženém objektu při výkonu strážní služby.

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ:

• ostraha majetku a osob
• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
• masérské, rekondiční a regenerační služby
• zprostředkování obchodu a služeb
• velkoobchod a maloobchod
• realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
• reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
• mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, vč. lektorské činnosti
• poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
• poskytování služeb pro rodinu a domácnost

VÝHODY PRO ZAMĚSTNANCE:

• každý zaměstnanec je pojištěn ze zákona u pojišťovny Kooperativa a dále je pojištěn u České pojišťovny pro případ poškození zdraví při výkonu zaměstnání až do výše 5 000 000,- Kč
• pro všechny zaměstnance jsou pořizovány stravenky

Kontakty

PM PRODUCTION s.r.o
IČO: 26095459
DIČ: CZ26095459
Dr. M. Horákové 1711, 397 01 Písek
Telefon: +420 774 677 278
email: walter@pmproduction.cz
email: servis@pmproduction.cz

manažer Plzeňský kraj
kancelář Klatovy
Telefon: +420 731 657 444
email: recepcesjpm@seznam.cz

Mapa